Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Smart lösning på svavelväteproblem

Cirkulation 5/13

Alla som sysslar med avloppsvatten vet att olägenheter ­uppstår vid långa uppehållstider innan avloppet kommer till reningsverket för behandling och rening. Då uppstår giftigt och korrosivt svavelväte som bland annat innebär allvarliga arbetsmiljöproblem och luktproblem för närboende.

Det här vet Mats Jansson på Stock­holm Vatten – arbetsledare med driftsansvar för ledningsnät/teknik från Hammarby sjöstad och söderut. Vi åker till en pumpstation vid norra änden av Ågesta golfbana. Den tar hand om avloppsvatten från cirka 200 fastigheter från området Mellansjö i Huddinge kommun. De är anslutna med LTA-system – Lätt Tryck Avlopp – med en egen pumpstation för varje hushåll. Från huvudstationen pumpas avloppet vidare i en sjöförlagd tryckledning genom sjön Magelungen fram till Farstasidan och ansluts till en tunnel mot Henriksdals reningsverk någon kilometer från Viking­ Lineterminalen – välkänd mötesplats för finländare och svenskar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid