Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Slut med privat i Paris?

Cirkulation 2/08

I Paris är vattenförsörjningen ett hett diskussionsämne. Orsaken är planerna på att kommunalisera verksamheten, som hittills delvis har skötts av privata entreprenörer.

En av de klassiska turistattraktionerna i Paris består i att besöka de mytom­spunna –kloakerna–. Men kloaker handlar det ju egentligen inte om – snarare om ett finmaskigt nät av underjordiska kulvertar. Genom dessa transporteras regn- och avloppsvatten till de olika renings­verken. Dessutom rymmer kulvertarna också diverse ledningar för vatten, gas, komprimerad luft, elektricitet och telekommunikationer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid