Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

SLU-forskare varnar för resistens-spridning

VA-aktuellt

PUBLICERAT 2012-06-13
Reningsverk för avlopp sprider antibiotikaresistenta bakterier, virus och parasiter, det konstaterar forskare vid SLU. Med klimatförändringar finns även risk för nya infektionssjukdomar, som sprids mellan djur och människa. SLU-forskare har de senaste åren undersökt ett tiotal avloppsreningsverk. Det berättade SLU genom ett pressmeddelande i måndags.
Antibiotikaresistenta mikroorganismer utgör ett allt större hot mot både djurs och människors hälsa. Samhällets kostnader för att behandla och bekämpa sjukdomar kopplade till dessa organismer ökar ständigt.
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har under de senaste åren undersökt förekomsten av zoonotiska (som sprids mellan djur och människa) och antibiotikaresistenta bakterier vid ett tiotal avloppsreningsverk i Öster­sjöområdet, varav merparten i Sverige. Resultaten från de svenska reningsverken visar att salmonella, E. coli och campylobacter förekommer i behandlat avloppsvatten som släpps ut i sjöar och vattendrag. De normalt förekommande fekala bakterierna E. coli och enterokocker är oftast resistenta mot någon substans och i vissa fall upp till ett tiotal olika antibiotika. Vanligast är resistens mot sulfa, följt av ampicillin, tetracyklin och trimetoprim.
I anslutning till flera av de svenska reningsverken har salmonella, campylobakter samt antibiotikaresistenta E. coli och enterokocker påvisats i sjöar och vattendrag. Dessutom har forskarna hittat salmonella och antibiotikaresistenta bakterier i musslor och antibiotikaresistenta bakterier i tarmen hos fiskar som fångats i närheten av avloppsreningsverk.
När det gäller antibiotikaresistens hos lantbrukets djur är kunskapen relativt god. Däremot är den sämre för spridning av resistenta bakterier i miljön, till exempel via gödsel till vatten. Inom Östersjöprojektet Baltic Compass har SLU tagit prover av ytvatten nära betande djur och gödselspridning. Resultaten från Sverige och Finland visar sporadisk förekomst av campylobakter, salmonella och resistenta E. coli och enterokocker.
Problemen med smittsamma mikroorganismer som sprids i miljön och den betydelse detta kan ha för både människors och djurs hälsa kräver fördjupade studier, menar SLU-forskarna. Hittills stöds deras arbete via EU-projektet Baltic Compass, Sida och SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram Giftfri miljö. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid