Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Slarvar Sverige i redovisningen om tillståndet i svenska vatten?

VA-aktuellt

I en informell skrivelse till den svenska regeringen ställer EU-kommissionen en rad frågor om hur Sverige uppfyller kraven i vattendirektivet. Kommissionen oroar sig över att kunskapen om miljötillståndet i svenska vatten är för dålig, och att ansvarsfördelningen i åtgärdsprogrammen är för otydlig.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid