Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Slammål prövas i Mark- och miljööverdomsstolen

VA-aktuellt

Kan en kommun förbjuda slamspridning, trots att slammet uppfyller de krav som ställs? Den frågan vill Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid