Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Slamärende tas upp på nytt

VA-aktuellt

Länsstyrelsen på Gotland återremitterar ett slamärende till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun.
I höstas meddelade nämnden att Suderbys ekonomiska förening i Västerhejde fick avslag på en ansökan om att sprida avloppslam på skogsmark. Länsstyrelsen konstaterar nu att formuleringarna i beslutet är så oklara att föreningen inte haft någon rimlig chans att förstå eller bemöta i ett eventuellt överklagande, skriver Gotlands Tidningar. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid