Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Henrik Söderberg och Mats Gustafsson, Peak Eko, visar upp en av de två metoder för slamåtervinning som prövas i Lidköping.

Slam blir råvara i Lidköping

Cirkulation 7/14

Två nya metoder för återvinning av avloppsslam ska prövas i Lidköping. Dels en slags torrdestillation som ger biokol, gas och olja och dels kemisk extraktion av bland annat fosfor. Det är energieffektiva metoder som ger produkter lantbruket har nytta av.

Text/Tomas Carlsson

Vid sidan av nya undersökningar om reningsverkets framtid i Lidköping, pågår samarbeten med flera företag kring hur den slutliga slamhanteringen kan se ut i framtiden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid