Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Skyddsområde kräver kommunalt avlopp

VA-aktuellt

Borlänge Energi konstaterar att vattentäkten i Lennheden behöver ett bättre skydd framöver. Bolaget som har ansvaret för VA-driften i Borlänge har gjort en riskbedömning av området för vattentäkten som ska försörja både Falun och Borlänge med dricksvatten under lång tid framöver.

En central fråga är utbyggnad av kommunalt avlopp i området för att minska risken för påverkan från enskilda avlopp.
– Konsulten har, på grund av det dåliga kunskapsläget vad gäller mängd läkemedel, kemikalier från hushåll, fastläggningsförmåga i infiltrationsbädd och marklager, valt att utifrån en försiktighetsprincip sätta bedömningen hög för en del riskfaktorer, säger affärsområdeschefen för VA, Jesper Johansson, till Dalarnas Tidningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid