Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Skillnader mellan hur UV-aggregat testas

Cirkulation 2/14

Den svenska vägledningen för UV-ljus vid vattenverk kan komma att uppdateras. Anled­ningen är skillnaden mellan amerikansk och europeisk testning av UV-aggregaten. Skillna­den är inte alltid tydlig vid ­upphandling, varken i förfrågan eller offerter.

Bergen 2004. Östersund 2010. Upp­täckten av urdjuren giardia och cryptosporidium i dricksvattnet skapar våg efter våg av diskussioner kring desinfektion av sådana parasiter med UV-ljus. Nu senast har tillverkaren Prominent gjort ett korståg i Sverige för att peka på skillnaderna mellan amerikansk och europeisk testning, validering och certifiering.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid