Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Skilj på dricksvatten och vattenkraft

VA-aktuellt

Produktion av dricksvatten kan inte bedömas enligt samma måttstock som vattenkraftsproduktion. Det påpekar Svenskt Vatten i sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande “Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga bestämmelser” (SOU 2013:69).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid