Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Skåne först med regional vattenförsörjningsplan

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne län har antagit Sveriges första regionala vattenförsörjningsplan. Planen visar att många av Skånes dricksvattentäkter helt saknar skydd eller har ett otillräckligt skydd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid