Annons Kamstrup 2024

Sjöledningar grävs ner i bottensedimenten

Cirkulation 1/12

I Karlskrona kommun finns det drygt 20 mil VA-ledningar anlagda på havsbotten i öppet hav, vikar och sund. Om sjöledningarna begravs i bottensedimenten minskar riskerna för olika typer av skador. Det finns flera metoder för att åstadkomma detta, samtliga väldigt dyra.

Jan-Olof Ekstrand konstaterar att det är orealistiskt att gräva ned samtliga sjöledningar i bottensedimenten eftersom det kostar för mycket. Han är arbetsledare för kommunens avdelning för sjöledningarnas underhåll och nyanläggning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid