Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sjöledning i väntan på tillstånd

VA-aktuellt

Bergs kommun vill bygga ett nytt reningsverk vid Utanbergsvallarna för att klara expansionen i kommunens södra delar. Tillståndet för bygget har dock dragit ut på tiden då kommuninvånare överklagat beslutet vid två tillfällen, enligt Länstidningen. Protesterna gäller hur naturområdet Eggen kan påverkas. Frågan ligger nu för beslut hos miljödomstolen. Under tiden löser kommunen avloppet genom en provisorisk sjöledning i Klövsjön. (EW).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid