Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Siwi värd för Sveriges första Unesco-center

VA-aktuellt

FN inrättar ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Det är Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, som sent i går beslutade att inrätta ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Centret kommer att drivas av Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet och blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid