Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Satsningar på hav och vatten

VA-aktuellt

UPPDATERAD 141023 13:10 Regeringens budgetproposition innehåller som tidigare utlovats en viss förstärkning av medlen till havs- och vattenmiljön. 75 miljoner kronor avsätts för förbättringar på området och ytterligare 75 miljoner kronor för miljöövervakning. Miljöövervakningsposten är främst för att förbättra mätningen och uppföljningen av tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

När det gäller de 16 nationella miljökvalitetsmålen vill regeringen nu prioritera arbetet med minskade klimatutsläpp, arbetet för en giftfri miljö, biologisk mångfald och bättre havsmiljö. En konkret åtgärd som nämns i budgeten är att ett miljömålsråd ska inrättas. Det har tidigare funnits ett miljömålsråd för uppföljning av miljökvalitetsmålen som verkade från år 2002 men det togs bort av den förra regeringen 2010. 105 miljoner kronor extra ska också fördelas mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som en del av satsningen att nå miljömålen.

Den uppmärksammade skatten på handelsgödsel föreslås också, som ett sätt att minska övergödning av vatten. Det blir även en förändrad skatt på bekämpningsmedel, trots att flera expertinstanser är tveksamma till den lösningen.

Ytterligare en nyhet som berör Cirkulations läsare är att skatterna på naturgrus och avfall som deponeras ska anpassas efter förändringar i den allmänna prisutvecklingen, då de varit oförändrade sedan 2006.

Regeringen satsar även 25 miljoner kronor 2015 på främjande av svensk miljöteknik och miljöteknikexport.

Totalt satsas 2,1 miljarder på reformer inom miljö- och klimatområdet.

Miljödepartementets anslag för år 2015 omfattar totalt cirka 9,9 miljarder kronor inom de så kallade utgiftsområdena 20 och 21 samt del av 6 och 17 i höstens budgetproposition. Det är en ökning på 1,4 miljarder jämfört med förra årets anslag på cirka 8,5 miljarder kronor. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid