Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sanitet i fokus

VA-aktuellt

Nätverket Susana är en av många sammanslutningar som tar chansen att sam­manstråla i samband med Världsvat­tenveckan i Stockholm. Susana, Sustai­nable Sanitation Alliance, samlar 129 partners från hela världen som anser att utvecklingen går för långsamt på sanitetsområdet. Susana bildades inför det internationella sanitetsåret 2008. Det övergripande målet är att bidra till att de så kallade Millenniemålen uppnås, med hjälp av sanitetssystem som tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid