Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Samverkan och samarbeten på VAK

VA-aktuellt

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp hålls i Örebro torsdag till lördag. Konferensen har vuxit och lockar i år 530 deltagare. Fokus ligger samverkan och samarbeten. Under torsdagen deltar bland andra representanter från Havs- och vattenmyndigheten och Boverket i en diskussion om ansvarsfördelningen inom VA-området. Som vanligt har Vatten Avlopp Kretslopp ett omfattande seminarieprogram för främst små avlopp, VA-planering och dagvatten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid