Annons Kamstrup 2024

Samråd om åtgärdsprogram

VA-aktuellt

Sveriges vattenmyndigheterna genomför från 1 november ett samråd för myndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Arbetet kommer att sätta ramarna för vattenförvaltningen fram till 2021.

Det är dags för en ny sexårig förvaltningscykel för att möta EU:s vattendirektiv. Vattenmyndighterna har tagit fram förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för svenska vatten. Innan beslut tas om dokumenten ska ett samråd hållas under ett halvår där inte bara kommuner och myndigheter men även företag och allmänhet kan lämna synpunkter.

Samrådstiden är från 1 november 2014 till den 30 april 2015. Samrådsmöten kommer då också att arrangeras över hela landet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid