Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Säker dricksvattentäkt viktigt i Katrineholm

Cirkulation 1/10

Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.

Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har varit en följetong för de ansvariga under årtionden. Vatten­produktionen sker genom konstgjord grundvattenbildning men för kort uppehållstid i marken ger höga COD-tal, problem med hög temperatur och en del klagomål på smak.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid