Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Rollerna förändras inom FoU för avlopp

Cirkulation 7/10

De senaste åren har FoU-kartan för avloppsrening i Sverige ritats om ordentligt. Dels har Stock­holm Vatten lämnat över ledar­-tröjan till Gryaab och VA Syd. Dels har Svenskt Vattens klustersatsning inneburit en nytändning för branschen med två av sammanlagt fyra kluster inriktade på avlopp.

De större VA-verken har en lång tradition av eget utvecklingsarbete, ofta i samarbete med de tekniska högskolorna. Under många år gick Stock­holm Vatten ännu ett steg längre, dels beroende på en engagerad ledning, dels på grund av ett politiskt intresse. För att möta framtidens utmaningar byggde man upp en egen FoU-kompetens, och 2003 invigdes utvecklingsanläggningen Sjöstadsver­ket. Fram till 2007 slutfördes 35 examensarbeten vid Sjöstadsverket, med studenter från alla högskolor med VA-inriktning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid