Annons Kamstrup 2024

Rötning och kvarnar får högt kretsloppsbetyg

Cirkulation 5/09

I takt med att oljepriserna stiger och reserverna av lättbrytbara mineraler minskar blir avlopps- och bioavfallshanteringens ­betydelse för resurshushållning och energiutvinning allt större. I Göteborg har man redan ­börjat förbereda sig. I rapporten Systemstudie Avlopp jämförs sju alternativa system med det nuvarande sättet att ta hand om avloppsvatten och bioavfall.

Jessica Granath är planeringschef på Kretsloppskontoret i Göteborgs stad.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid