Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Rivstart för nya havs- och vattenmyndigheten

Cirkulation 5/11

Havs- och vattenmyndigheten rivstartar sitt arbete i höst. Sam­tidigt som den nya myndigheten ska byggas upp och ny personal rekryteras väntar flera akuta ­frågor. Cirkulation har pratat med generaldirektör Björn Risinger om myndighetens roll, dess uppgifter och utmaningar.

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har sedan den första juli ett samlat ansvar för bevarande, restaurering och hållbart utnyttjande av sjöar, vatten­drag och hav.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid