Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Risk för förorenade grundvatten

VA-aktuellt

På 51 platser i landet finns möjliga svåra grundvattenföroreningar inom vattenskyddsområden kopplat till misstankar om utsläpp från gamla industri- och odlingsverksamheter. Detta enligt en sammanställning som SVT gjort. Enligt SVT är endast tre av platserna ordentligt utredda och har kunnat konstaterats vara rena. På övriga misstänkta platser har inga provtagningar gjorts.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid