Annons Kamstrup 2024

Ris och ros till Hav i utredning

VA-aktuellt

En utredning som Havsmiljöinstitutet gjort visar både på förtjänster och brister i arbetet på Havs- och vattenmyndighetens, Hav. Utredningen visar att det finns många väl genomförda projekt och att anslagen har förvaltats väl. Samtidigt visas på brister i interna rutiner på Hav och att det i en del arbeten saknas slutrapporter och det är svårt att tydligt se projektens miljöeffekter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid