Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Reviderad parasitrapport

VA-aktuellt

Nu ger Svenskt Vatten Utveckling ut en reviderad 2:a upplaga av rapporten Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter (2011-02).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid