Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Reservvattentäkt vägde lätt

VA-aktuellt

Det var naturvärdena och inte den eventuella risken för reservvattentäkten Bästeträsk som utgjorde den huvudsakliga grunden för Högsta Domstolens beslut igår att HD att skicka tillbaka frågan om ett framtida kalkbrott i Bunge Ducker, Gotland,  till Mark- och miljödomstolen för att en samlad prövning av verksamheten ska göras. Högsta domstolen avslår samtidigt yrkanden om inhämtande av förhandsbesked från EU.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid