Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Reningsverk i fjällen

VA-aktuellt

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.
– Vi måste söka tillstånd hos länsstyrelsen och det ska vara ett miljötillstånd. Nu har vi avsatt 400 000 kronor för att göra en miljökonsekvensbeskrivning så att vi kan gå in till länsstyrelsen och redovisa den, och sedan söka om byggstart. Vi räknar med att vi startar någon gång våren 2011, säger Mats-Erik Westerlund, kommunalråd för kommunlistan i Dorotea till SR Västerbotten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid