Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Renhetskrav hotar biogasen

VA-aktuellt

Spridningen av biogödsel kommer att minska dramatiskt. Istället kommer biogödslet att behöva avvattnas och förbrännas. Kretsloppet bryts och biogas kommer att behöva ersättas med fossila bränslen. Det är konsekvenser som Tekniska Verken i Linköping ser när företaget analyserat utfallet av Naturvårdsverkets tankar om nya gränsvärden för återföring av bland annat slam och matavfall till jordbruksmark.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid