Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Regnskador förvärras av dålig förvaltning

Cirkulation 8/13

I Italien regnar det varje år allt mindre, men skadorna från ­regnen blir allt större. En sjättedel av alla översvämningar och en tredjedel av dess dödsfall inom EU varje år sker i Italien.

Bland dem som jobbar med vattenhanteringen finns idéer om vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen. Men pengabrist, dålig organisation och motstånd från lokalbefolkningen blockerar mycket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid