Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Regeringen skapar ny upphandlingsmyndighet

VA-aktuellt

Konkurrensverkets uppgifter inom upphandlingsområdet tas över av en ny myndighet. Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015.

Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör stöd, information och vägledning, inklusive bland annat innovationsupphandling och miljökrav, som Konkurrensverket i dag ansvarar för, överförs till en ny myndighet för upphandlingsstöd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid