Annons Kamstrup 2024

Reduktionsfiske vid Källby reningsverk

VA-aktuellt

Poleringsdammarna vid Källby reningsverk i Skåne har fått för hög algtillväxt. Därför inleds nu ett reduktionsfiske i dammarna. Tillväxt av alger i dammarna på Källby avloppsreningsverk har orsakat förhöjda totalfosforvärden vid utsläppspunkten vid flera tillfällen under de senaste åren och problemet har varit ovanligt stort under 2013. Algerna tar upp fosfor från bottensedimentet och orsakar höga utsläpp av totalfosfor ut från dammarna, trots att fosforvärdena ut från reningsverket är låga.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid