Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ragn Sells skrinlägger slamanläggning

VA-aktuellt

Ragn Sells har dragit tillbaka en ansökan om en kompostanläggning för reningsverksslam i Roma, Gotland. Ragn Sells har tidigare fått tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det beslutet överklagades av närboende till länsstyrelsen. Nu drar dock Ragn Sells tillbaka ansökan med hänvisning till att försöket inte skulle ha varit tekniskt genomförbart med de krav som ställs på anläggningen. Det rapporterar Sveriges Radio Gotlandsnytt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid