Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Rätt slam på rätt plats

VA-aktuellt

Det är svårt att hitta en långsiktigt hållbar användning för slam från till exempel avloppsrening, biogasanläggningar, pappersbruk – men det är nödvändigt. Det är utgångspunkten för rapporten “Rätt slam på rätt plats”, som har tagits fram av forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid