Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Problem i slam men ingen katastrof

Cirkulation 1/10

Under 2009 blommade slamdebatten upp till full styrka. Frågan om huruvida avloppsslam är lämpligt som gödsel på våra åkrar är glödhet. Huvudfrågan har handlat om hur förorenat slammet är.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid