Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Problem ger nystart för VA-forskningen

Cirkulation 2/08

Problem inom VA-forskningen kan kanske ge en nystart. Bygg upp fyra regionala center för forskning kring VA-teknik, är en lösning som presenteras i en ny utredning.

VA-verken är, och har alltid varit, drivande inom forskning och utveck­­ling (FoU). Branschens behov styr forskningen som hittills främst har ­varit ­inriktad på avloppsfrågor, inte minst vid Lunds tekniska högskola, LTH, och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH. Chalmers i Göteborg har specialiserat sig på dricksvatten. Luleå Tekniska Uni­versitet, LTU, har en bredare inriktning och jobbar bland annat med småskaliga avloppssystem, VA-teknik i kallt klimat och dagvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid