Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Porträttet: Jan-Erik Gustafsson – Forskare och vattenaktivist

Cirkulation 1/08

Jan-Erik Gustafsson är livligt engagerad i vattenfrågor. Inte bara som forskare på Kungliga Tekniska Högskolan. För honom är vatten också politik.

I Sverige har kommunerna huvudmannaskapet för VA-försörjningen. Så är reg­lerna i den VA-lag som infördes för ett par år sedan. VA-hanteringen ska inte heller vara vinstdrivande utan skötas enligt självkostnadsprincipen. Jan-Erik Gustafs­son är rätt nöjd med den ordningen men är inte säker på att det inte kommer nya ­attacker mot den offentligt ägda VA-försörjningen. Han menar att EU-kommissionen kan komma att vilja harmonisera VA-lagstiftningen och öppna området för fri konkurrens.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid