Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Pilotanläggning ska testa NOM-reduktion

Cirkulation 4/13

Pilotanläggningen på Lovö ­vattenverk håller på att rustas upp. Nu trimmas referenslinjen för att så långt som möjligt likna dricksvattenproduktionen i verket. Sedan ska en ny testlinje installeras med kontinuerlig magnetisk jonbytesteknik för att reducera NOM.

Lovöverket ligger vid en del av västra Mälaren som är djup och har långsam vattenomsättning. Råvattnet innehåller därför en stor del nedbruten humus. Större molekyler och hydrofoba organiska föreningar avskiljs med kemisk fällning, vilket reducerar vattnets färg. Hydrofila föreningar och mindre molekyler är däremot svåra att avskilja även med höga fällningsdoser.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid