Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Perflourerade ämnen stängde vattenverk

Cirkulation 2/14

Resultatet från Länsstyrelsens undersökning om förekomst av oacceptabla höga halter perfluorerade alkalsyror (PFAA) i dricksvattentäkten kom som en fullständig överraskning för kommunens VA-ansvariga.

Efter ytterligare provtagning i samtliga fyra grundvattenbrunnar som förser vattenverket i Brantafors med råvatten fanns det inte längre något val. Det nybyggda vattenverk som invigdes 2010 tvingades stänga. Fan också! Men säkerheten kommer först.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid