Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ozon, biofilter och UV i Skien

Cirkulation 2/11

Vid nybyggda Steinsvika vattenverk i Skien, Norge, kombineras ozon och biofilter med UV-­desinfektion för bästa möjliga vattenkvalitet. Resultatet är över de högt ställda förväntningarna.

Vid designen av Steinsvika vattenverk har projektledare Arild Weholt och VA-chef Gunnar Mosevoll tillsammans med sina medarbetare och huvudkonsulten fokuserat på god råvattenkontroll, god förbehandling och minimal tillväxt på nätet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid