Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Övervakning av prioriterade ämnen

VA-aktuellt

Många prioriterade miljöföroreningar förekommer i avloppsvatten och avloppsslam i mätbara halter. Även om halterna är låga så gör de höga flödena genom reningsverken att de totala utsläppen ändå kan bli höga.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid