Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Över 20 000 personer smittades i Östersund förra vintern

VA-aktuellt

Cryptosporideutbrottet i Östersund 2010-2011 smittade över 20 000 personer. I en ny rapport föreslår nu Smittskyddsinstitutet (SMI) flera åtgärder för bättre beredskap hos myndigheter och kommuner.
– Cryptosporidiumutbrotten i Östersund och Skellefteå har lett till en ökad medvetenhet kring riskerna med vattenburen smitta, vilket SMI arbetar intensivt med tillsammans med bland annat Livsmedelsverket och Svenskt Vatten, säger Britta Björkholm, chef för enheten Livsmedel och vatten vid SMI.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid