Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Östersunds kommun ogillar Cryptosporidie-åtal

VA-aktuellt

Östersunds kommun hade den dricksvattenrening som krävdes och har följt regler och föreskrifter. Därför har kommunen inte gjort sig skyldig till något brott i samband med cryptosporidiumutbrottet som inträffade senhösten 2010. Brottsutredningen bör läggas ned. Det är Östersunds kommuns inställning i ett yttrande till åklagare Lars Magnusson med anledning av hans utredning av cryptosporidiumutbrottet. Kommunen delar inte den beskrivning av händelsen som åklagaren ger, och anser att ärendet bör läggas ner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid