Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Östergötlands vattenförsörjningsplan klar

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt en regional vattenförsörjningsplan. Planen är inriktad på att ringa in hot mot dricksvattenförsörjningen. Eftersom länet i stor utsträckning är beroende av ytvattentäkter så tas klimatförändringar med ökande temperaturer och ökande nederbördsmängder upp särskilt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid