Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nytt slamdirektiv på gång?

VA-aktuellt

EU-kommissionen har återigen blåst liv i frågan om revidering av det 24 år gamla slamdirektivet. Anledningen är att slammängderna i Europa ökar i takt med att avloppsreningen byggs ut samtidigt som det finns anledning att se över de gamla gränsvärdena för metaller.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid