Annons Kamstrup 2024

Nytt initiativ för minskad övergödning

VA-aktuellt

Helcom, Helsingforskommissionen, lanserar ett nytt projekt för att minska övergödningen av Östersjön. Pure, heter satsningen som ska stimulera utbyggnad av bättre fosforrening på kommunala reningsverk.
– Ett av huvudsyftena med Pure-projektet är att visa lågkostnads-/högverkningslösningar som ger mätbara resultat när det gäller reducerade fosforutsläpp i Östersjön, säger Anne Christine Brusendorff på Helcom.
Man vill bland annat peka på kostnadseffektiva lösningar som redan används i de nordiska länderna. Pure-projektet kommer att söka vissa utvalda städer där målet blir att reducera fosformängderna till 0,5 mg per liter i utgående avloppsvatten. Målet är att reducera fosforbelastningen på Östersjön med 300 – 500 ton via investeringar i Riga, Jurmala och Brest. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid