Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nya ledningar till Ven

VA-aktuellt

Under våren byter Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, ut de befintliga VA-ledningarna till Ven i Landskrona kommun. De nya ledningarna blir 5,8 kilometer långa varav i princip hela är till havs.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid