Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ny rapport om fällningsdammar

VA-aktuellt

I en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling redovisas nuläget för fällningsdammar samtidigt som författarna föreslår dimensionering utifrån uppehållstid och turbiditet. Dessutom beskriver de ett dammsystem med energiskogsbevattning. Rapporten är skriven av Jörgen Hanæus och Wen Zhang, Luleå Tekniska Universitet samt Åsa Hanæus, GVT. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid