Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nu kopplas vattnet om i Svedala

VA-aktuellt

Under nästa vecka övergår Svedala kommun i Skåne till att leverera dricksvatten från Sydvatten och Vombverket. I Svedala kommun har tidigare enbart samhället Klågerup haft dricksvatten från Sydvatten. Som Cirkulation skrivit om tidigare så har en utredning gjorts för att kontrollera hur stoppandet av dagens uttag ur grundvattenakvifären Alnarpsströmmen påverkar grundvattennivåerna. Slutsatsen är att dagens uttag om 40 liter per sekund ska minskas till 10 liter per sekund. Det vattnet kommer att släppas i Sege å, via dagvattensystemet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid