Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Norsk vann startar nätverk för UV

VA-aktuellt

Den norska branschorganisationen för VA, Norsk Vann, startar ett särskilt erfarenhetsnätverk för UV i vattenbehandling. Målet med nätverket är att hämta in och förmedla erfarenheter från drift av UV-anläggningar, samtidigt som en UV-mötesplats skapas för aktörer i den norska VA-branschen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid