Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Norrvatten skaffar sig koll på tillrinningen

Cirkulation 6/13

Norrvatten kartlägger nu till­rinningen till Mälarens nordöstra delar. Bättre kontroll på råvatten­kvaliteten, bättre förebyggande arbete för att förhindra utsläpp och om olyckan ändå är framme är vinsten en bättre framförhållning.

Projektledare Maja Taaler Larsson går tillsammans med kartläggaren Arne Granfoss och Norrvattens Gis-ansvarige Niclas Areteg igenom kartläggningsprojektet för nordöstra Mälaren. Projektet liknar avloppsreningsverkens uppströmsarbete men i det här fallet handlar det om dricksvatten och om att få bättre kontroll över tillrinningen till den del av Mälaren där Görvälnverket har sitt råvatten­intag.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid